கிடானா சூப்பர் பேப் 11:361080p60fps

792
792
11
வீட்டில் கிடானா போன்ற ஒரு கர்வமுள்ள பெண்ணுடன், அவள் குளியலறையை விட்டு வெளியேறும் போது அவளிடம் ஓடுவது கொடுக்கப்பட்டதாகும். அந்த ஆணவத்துடன் அவளது கொலையாளி வளைவுகளுடன் இணைந்தால், விஷயங்கள் எப்போதும் ஒரு வழியில் மட்டுமே செல்ல முடியும்...

தொடர்புடைய சூடான ஆபாச